nen-brandblussers

Startbewijs.nl

  Nen-brandblussers
Vrijdag, 28 april 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

NEN BRANDBLUSSERS


NEN BRANDBLUSSERS

---NEN BRANDBLUSSERS--- Een gebouw brand kan schade en tevens slachtoffers tot gevolg hebben. Brandblussers dienen om een beginnende brand tijdig en snel te kunnen bestrijden. Om langdurende downtime en daarmee gepaard gaande verliezen binnen uw onderneming te voorkomen beschermen wij mensen, gebouwen, machines en installaties met onze brandblussers.

BRANDBLUSSERS KEUREN


BRANDBLUSSERS KEUREN

--VOORDELIG ONDERHOUD--

BRANDBLUSSERS BESTELLEN


BRANDBLUSSERS BESTELLEN

---NEN BRANDBLUSSERS---

SALVAGE | STICHTING


SALVAGE | STICHTING

Een brand is een ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben. Deze gevolgen zijn vaak niet te overzien en mensen die een brand meemaken voelen zich ontredderd. De Stichting Salvage biedt hulp.
 

NEN BRANDBLUSSERS | NEN 2559

NEN brandblussers. NEN brandblusser onderhoudsnorm. NEN2559 brandblussers en NEN671-3 brandslanghaspels. Wanneer een pand of gebouweigenaar het onderhoud van brandblussers eenmaal per twee jaar uit wil laten voeren dan is daar op zich helemaal niets op tegen. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van een pandeigenaar om te zorgen dat het pand veilig is voor het gebruik ervan. Dit is geregeld in bijv. de Arbeidsomstandigheden Wet. Toch kan ook het invoeren van de nieuwe brandblussers onderhoud termijn voor problemen zorgen. In de verzekeringpolis van uw brandverzekeraar kan opgenomen zijn dat de uitvoering van het onderhoud tenminste eenmaal per jaar uitgevoerd dient te worden door een brandblussers onderhoudsbedrijf. De pandeigenaar kan voor problemen komen te staan wanneer er ondanks deze voorwaarde toch het onderhoud naar eenmaal per twee jaar wordt gebracht en er bij brandschade herleidbaar is dat deze schade is ontstaan door een niet naar behoren functionerende brandblusser. Volgens het Bouwbesluit mag het keuren en onderhouden van draagbare brandblussers tweejaarlijks plaatsvinden terwijl vaste brandslanghaspels volgens wettelijk voorschrift ieder jaar gekeurd en onderhouden dienen te worden. Wij realiseren ons dat de regelgevingen in de praktijk nogal verwarrend werken en adviseren u om goed overleg te plegen met de lokale brandweer, uw verzekeraar en eventueel de verhuurder van het pand waarin u bent gevestigd. Hiernaast schrijft de brandblussers onderhoud NEN 2559 voor dat schuimblussers iedere vijf jaar van een nieuwe vulling dienen te worden voorzien. De NEN 2559 brandblussers onderhoudsnorm schrijft voor poederblussers de hervulling elke tien jaar voor. Conclusie is dat wanneer schuimblussers in ieder tweede jaar (2, 4, 6, 8, 10, enz.) onderhouden worden de wettelijk voorgeschreven hervulling in het vijfde jaar in het gedrang komt. Volgens NEN2559 mag de onderhoud keuringsticker slechts voor 1 jaar ingeknipt worden. Onderhoud bedrijven welke iedere twee jaar het onderhoud etiket inknippen voldoen niet aan deze norm. Volgens NEN671-3, de onderhoud norm brandslanghaspels moeten brandslanghaspels ieder jaar onderhouden en gekeurd worden. Om de prestaties van brandblussers met elkaar te kunnen vergelijken zijn er standaard blustesten ontwikkeld. De omstandigheden waaronder deze blustests uitgevoerd moeten worden zijn nauwkeurig omschreven. Hierdoor hangt het resultaat van de test alleen af van de blusstof, het type brandblusser en de ervaring van degene die de test uitvoert. De blustesten volgens NEN-EN3-7 geven aan welke maximale brand grootte met een draagbare brandblusser onder laboratorium omstandigheden kan worden geblust. Het resultaat van de blustesten, de rating dient alleen om de prestaties van brandblussers onderling te vergelijken. Heeft u vragen over draagbare brandblussers regelgeving en het onderhoud aan blusmiddelen of wilt u een blusmiddelen offerte ontvangen neem contact op.

CO2 BRANDBLUSSER 2 KG


CO2 BRANDBLUSSER 2 KG

---NEN BRANDBLUSSERS--- Co2 brandblussers zijn direct te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. CO2 brandblussers zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in elektrische apparaten. Blussen geschiedt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Een groot voordeel van Co2 brandblussers is dat Co2 blusgas geen blusresten achterlaat. Hierom worden Co2 brandblussers bij machines, elektrische apparaten en installaties geplaatst. Hervullen Co2 brandblussers dient in het 10e jaar te geschieden. Advies Co2 brandblussers onderhoud jaarlijks. Dit omdat Co2 brand blussers volgens de NEN2559 onderhoudsnorm naar inhoud gewogen dienen te worden.

LOGBOEK BRANDBLUSSERS


LOGBOEK BRANDBLUSSERS

---NEN BRANDBLUSSERS--- Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt. NEN 2559 schrijft registratie voor.

NEN BLUSSER PICTOGRAM


NEN BLUSSER PICTOGRAM

---NEN BRANDBLUSSERS--- Brandblussers dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven de blussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen. NEN 4001:2006 geeft voorschriften voor brandblusser en brand slanghaspel pictogrammen.

SERVERKAST BLUSSYSTEEM


SERVERKAST BLUSSYSTEEM

Dit autonome automatische detectie en blussysteem is een hoogwaardige actieve beveiliging en een goed alternatief t.o.v. passieve ruimteblussystemen. Door te zorgen voor een actieve beveiliging waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om gebeurtenissen IN of in de directe nabijheid van uw kost bare ICT apparatuur te (trend) analyseren werkt het systeem op basis van bronbestrijding. Blusmiddel: gasvormig stikstof. Detectie: rook, stof, humidity. Early warning rookdetectie en adequate brandblussing.
 

Poll


Poll

Heeft u een Co2 blusser in de computerruimte ?

ja, nl ...
nee, graag advies ... ?
- Bekijk resultaten

OPHANGEN BRANDBLUSSERS


OPHANGEN BRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSERS OP 1.20 METER VANAF DE VLOER

NEN BRANDSLANGHASPELS


NEN BRANDSLANGHASPELS

NEN BRANDSLANGHASPELS Brandslanghaspels vindt u in ieder gebouw. Reden voor de veelvuldige aanwezigheid is de continue aanvoer van water. NEN 671-3 schrijft jaarlijks onderhoud voor wat tevens een wettelijke plicht voor eigenaren van gebouwen is. NEN 671-1 schrijft de ontwerp en prestatie criteria voor brandslanghaspel fabrikanten voor. NEN 671-3 schrijft tevens de 5 jaarlijkse beproeving van de brandslang voor. Dit wordt ook we het afpersen van de brandslang genoemd en dient om de betrouwbaarheid van de brandslang te garanderen.

SCHUIMBLUSSERS


SCHUIMBLUSSERS

---NEN BRANDBLUSSERS--- Door de lange blusduur en de geringe nevenschade zijn schuimblussers geschikt voor binnenshuis gebruik zoals kantoren, winkels, enz. Hervullen schuimblussers dient conform NEN 2559 ieder 5e jaar te geschieden. Dit om de goede werking van het blusschuim blijvend te kunnen garanderen.

POEDERBLUSSERS


POEDERBLUSSERS

---NEN BRANDBLUSSERS--- Poederblussers zijn met name geschikt voor buitengebruik vanwege het grote effectieve blusvermogen. Poederblussers zijn standaard al geschikt voor gebruik bij lage temperaturen tot -30 graden. Hervullen poederblussers dient conform NEN 2559 ieder 10e jaar te geschieden. Dit om de goede werking van het bluspoeder blijvend te kunnen garanderen.
 

Zoeken


Sociale mediaSuggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Tijd

CONTACT


CONTACT

---NEN BRANDBLUSSERS---

ADVIES BRANDBLUSSERS


ADVIES BRANDBLUSSERS

---NEN BRANDBLUSSERS---

HOEVEEL BRANDBLUSSERS ?


HOEVEEL BRANDBLUSSERS ?

---NEN BRANDBLUSSERS--- Per 100 m2, per verdieping minimaal 1 brandblusser met een minimum inhoud van 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 brand blusser van minimaal 6 kg poeder of 6 liter schuim. Brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loop afstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende beveiliging tot max. 5 meter.

BRANDBLUSSERS NEN


BRANDBLUSSERS NEN

---NEN BRANDBLUSSERS---

CE OP BRANDBLUSSERS ..?


CE OP BRANDBLUSSERS ..?

De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Unie.

RIJKSKEURMERK


RIJKSKEURMERK

Het Besluit draagbare blus toestellen schrijft voor dat brandblussers een rijkstype keur moeten hebben voordat deze op de Nederlandse markt verkocht mogen worden.

BLUSMIDDELENCONTROLE


BLUSMIDDELENCONTROLE

---NEN BRANDBLUSSERS---

BRANDBLUSSER INFO


BRANDBLUSSER INFO

---NEN BRANDBLUSSERS---
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 22
 Links 81
Door nen-brandblussers i.s.m startbewijs.nl